Açık Rıza Beyanı

Şafak58 tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenen kişisel verilerim hakkında Örnek Emlak KVKK İnternet Sitesi Kullanıcıları Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim.

Kişisel Verilerimden;

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri ve formlar veya e-postalarımla paylaştığım kişisel verilerimin;

  • Sizlerle iletişim kurma, elektronik posta ve on-line reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme, aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetleri, sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmek;
  • Bir yıl süre ile saklamak,
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortakları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmak,
  • Bulut depolamaları ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışına aktarılmak kaydıyla,
Şafak58 KVKK İnternet Sitesi kullanıcıları Aydınlatma Metninde yer alan ilke ve esaslar doğrultusunda Veri Sorumlusu Şafak58 tarafından işlenmesine Açık rıza veriyorum.

İLETİŞİM

  • Şafak58 Ahmet DAŞTAN

  • Çarşıbaşı Mah. 9. Sokak

  • Akalın Apt. Altı No: 8-10

  • Merkez/Sivas